RÓWNOWAŻNOŚĆ METOD POMIAROWYCH CIĄGŁYCH I ODNIESIENIA STOSOWANYCH DO OZNACZANIA PM2,5 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

RÓWNOWAŻNOŚĆ METOD POMIAROWYCH CIĄGŁYCH I ODNIESIENIA STOSOWANYCH DO OZNACZANIA PM2,5

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki testu terenowego przeprowadzonego na terenie województwa pomorskiego w okresie od 01-01-2013 do 31-12-2013 w celu wykazania równoważności wyników stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych za pomocą analizatora automatycznego BAM 1020 w stosunku do wyników uzyskanych za pomocą wagowej metody odniesienia. Przedstawiono sposób określania równoważności wyników uzyskanych za pomocą analizatora i szacowania współczynnika korekcyjnego/równania korekcyjnego w oparciu o nienormatywny unijny przewodnik "Demonstration of Equivalence of Ambient Air Monitoring Methods. EC Working Group on Guidance for the Demonstration of Equivalence".

Autorzy (3)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
INŻYNIERIA I OCHRONA POWIETRZA strony 144 - 151
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Gębicki J., Kołakowski T., Kuczyński M.: RÓWNOWAŻNOŚĆ METOD POMIAROWYCH CIĄGŁYCH I ODNIESIENIA STOSOWANYCH DO OZNACZANIA PM2,5// INŻYNIERIA I OCHRONA POWIETRZA/ ed. Józef Kuropka i Anna Musialik-Piotrowska Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014, s.144-151
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi