Prowadzenie ruchu małej elektrociepłowni gazowej według kryterium efektu ekonomicznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prowadzenie ruchu małej elektrociepłowni gazowej według kryterium efektu ekonomicznego

Abstrakt

Cechą charakterystyczną źródeł gazowych jest ich duża elastyczność ruchowa, w porównaniu do większości źródeł konwencjonalnych i odnawialnych. Cecha ta może i powinna być wykorzystywana do poprawy wskaźników ekonomicznych obiektu. W tym celu należy przeanalizować możliwości jakie daje prowadzenie ruchu źródeł nie w standardzie pracy z wymuszeniem zapotrzebowania na ciepło, ale właśnie maksymalnie wykorzystując elastyczność ruchową źródła, w celu wypracowania dodatkowych zysków na rynku energii elektrycznej. Został zaproponowany algorytm zarządzania produkcją przykładowego małego układu kogeneracyjnego, składającego się z dwóch silników o łącznej mocy elektrycznej 2 MW, współpracującego ze szczytowymi kotłami węglowymi w elektrociepłowni zasilającej przykładowy miejski system ciepłowniczy. Przedstawiono obliczenia efektu ekonomicznego proponowanego prowadzenia ruchu obiektu na podstawie historycznych cen energii elektrycznej.

Cytuj jako

Autorzy (2)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Rynek Energii strony 65 - 70,
ISSN: 1425-5960
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Bućko P., Mordasiewicz Ł.: Prowadzenie ruchu małej elektrociepłowni gazowej według kryterium efektu ekonomicznego// Rynek Energii. -., nr. 4 (137) (2018), s.65-70
Bibliografia: test
  1. Bućko P.: Perspektywy wykorzystania gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej w Polsce; Rynek Energii, nr 3/2015.
  2. Bućko P., Sadowska I., Miller A.: Analiza funkcjonowania polskiego rynku energii elektrycznej w okresie wprowadzenia stopni zasilania w 2015 roku; Rynek Energii, nr 2/2016.
  3. Jaskólski M., Bućko P.: MARKAL long-term power generation scenarios for Poland: Increasing the share of renewable energy sources by 2040; Rynek Energii, nr 2(117)/2015. otwiera się w nowej karcie
  4. Bućko P.: Kogeneracja gazowa w nowych uwarunkowaniach po implementacji dyrektywy europejskiej; Rynek Energii, nr 4(71)/2007.
  5. Mordasiewicz Ł.: Price Forecasting in the Balancing Mechanism. Rynek Energii, nr 3(94)/2011.
  6. Weron R., Modeling and forecasting electricity loads and prices. A statistical Approach, John Willey&Sons, 2006. otwiera się w nowej karcie
  7. EU Energy, Transport and GHG Emissions Trends to 2050. Komisja Europejska 2013. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi