Prowadzenie ruchu małej elektrociepłowni gazowej według kryterium efektu ekonomicznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prowadzenie ruchu małej elektrociepłowni gazowej według kryterium efektu ekonomicznego

Abstrakt

Cechą charakterystyczną źródeł gazowych jest ich duża elastyczność ruchowa, w porównaniu do większości źródeł konwencjonalnych i odnawialnych. Cecha ta może i powinna być wykorzystywana do poprawy wskaźników ekonomicznych obiektu. W tym celu należy przeanalizować możliwości jakie daje prowadzenie ruchu źródeł nie w standardzie pracy z wymuszeniem zapotrzebowania na ciepło, ale właśnie maksymalnie wykorzystując elastyczność ruchową źródła, w celu wypracowania dodatkowych zysków na rynku energii elektrycznej. Został zaproponowany algorytm zarządzania produkcją przykładowego małego układu kogeneracyjnego, składającego się z dwóch silników o łącznej mocy elektrycznej 2 MW, współpracującego ze szczytowymi kotłami węglowymi w elektrociepłowni zasilającej przykładowy miejski system ciepłowniczy. Przedstawiono obliczenia efektu ekonomicznego proponowanego prowadzenia ruchu obiektu na podstawie historycznych cen energii elektrycznej.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Rynek Energii strony 65 - 70,
ISSN: 1425-5960
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Bućko P., Mordasiewicz Ł.: Prowadzenie ruchu małej elektrociepłowni gazowej według kryterium efektu ekonomicznego// Rynek Energii. -., nr. 4 (137) (2018), s.65-70
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi