Przebarwienia powierzchni spawanych stali odpornych na korozję - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przebarwienia powierzchni spawanych stali odpornych na korozję

Abstrakt

Coraz szersze stosowanie stali odpornych na korozję, powszechność procesów spawania tych stali, ale także częste niedocenianie wpływu stanu powierzchni na odporność korozyjną stało się powodem zwrócenia specjalnej uwagi na tę problematykę i przedstawienia opracowania obejmującego zjawiska powstawania przebarwień na powierzchniach złączy spawanych, sposobów ich usuwania, kontroli stanu powierzchni po usunięciu warstewek przebarwionych, oraz sposobów wykończenia powierzchni stali po tych procesach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Spawalnictwa nr R. 80, strony 3 - 7,
ISSN: 0033-2364
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Łabanowski J., Głowacka M.: Przebarwienia powierzchni spawanych stali odpornych na korozję// Przegląd Spawalnictwa. -Vol. R. 80., nr. nr 6 (2008), s.3-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi