Właściwości i spawalność dwufazowych stali odpornych na korozję typu duplex = Mechanical properties and weldability of duplex stainless steels - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości i spawalność dwufazowych stali odpornych na korozję typu duplex = Mechanical properties and weldability of duplex stainless steels

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano nowoczesne stale odporne na korozję o strukturze ferrytyczno- austenitycznej typu duplex podając ich skład chemiczny, strukturę, właściwości mechaniczne i odporność korozyjną. Przedstawiono podstawowe problemy, które mogą wystąpić podczas spawania tego typu stali. Omówiono przemiany fazowe w strukturze stali zachodzące pod wpływem obróbki cieplnej i cieplnych cykli spawania oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne i odporność korozyjną materiału rodzimego i złączy spawanych. Podane zostały wskazówki praktyczne doboru odpowiedniej technologii spawania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Spawalnictwa nr R. 59, strony 35 - 40,
ISSN: 0033-2364
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Łabanowski J.: Właściwości i spawalność dwufazowych stali odpornych na korozję typu duplex = Mechanical properties and weldability of duplex stainless steels// Przegląd Spawalnictwa. -Vol. R. 59., nr. nr 10 (2007), s.35-40
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 132 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi