Przegląd metod pomiaru temperatury przewodów linii napowietrznych wysokiego napięcia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przegląd metod pomiaru temperatury przewodów linii napowietrznych wysokiego napięcia

Abstrakt

W artykule przedstawiono przegląd metod pomiaru temperatury napowietrznych linii wysokiego napięcia stosowanych w celu poprawy niezawodności eksploatacji i w celu wyznaczania dopuszczalnej obciążalności linii. Omówiono system DOL dynamicznej obciążalności linii oraz bezdotykowe metody pomiaru temperatury: pomiar z użyciem pasywnych czujników SAW (ang. Surface acoustic wave sensor), DTS (distributed temperature sensing) z wykorzystaniem wbudowanego światłowodu, pomiar za pomocą kamery termowizyjnej i pomiar przy pomocy pirometru. W artykule wytypowano technologie pomiaru temperatury dedykowane dla linii nowobudowanych i linii starszych.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : Energia strony 53 - 60
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Kowalski P., Buriak J.: Przegląd metod pomiaru temperatury przewodów linii napowietrznych wysokiego napięcia// Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : Energia/ ed. dr hab. Jacek Leśny prof. nadzw., dr Jędrzej Nyćkowiak Poznań: Młodzi Naukowcy, 2016, s.53-60
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 131 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi