Przestrzeń dla refleksji etycznej w opisowym modelu detalicanych transakcji internetowych. W: Etyczne podstawy ekonomii -teoria i praktyka. Red.nauk.J. Kubka. Gdańsk: Zakł. Nauk. Filoz. Wydz. Zarz. i Ekon. P. Gdań.**2003 s. 167-181, 8 rys. bibliogr. 29 poz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przestrzeń dla refleksji etycznej w opisowym modelu detalicanych transakcji internetowych. W: Etyczne podstawy ekonomii -teoria i praktyka. Red.nauk.J. Kubka. Gdańsk: Zakł. Nauk. Filoz. Wydz. Zarz. i Ekon. P. Gdań.**2003 s. 167-181, 8 rys. bibliogr. 29 poz.

Abstrakt

Autor buduje opisowy model detalicznych transakcji internetowych po to, abywskazać precyzyjnie na przestrzeń dla refleksji etycznej w biznesie elektronicznym. Model ten zostaje zbudowany poprzez wyodrębnienie i opisanie czynników wpływających na i wypływających z funkcjonalności transakcji detalicznych zawieranych w internecie. Zgodnie z nim struktura sprzedaży i dynamika zasięgu na rynku, określana poprzez udział transakcji internetowych w obrotach na rynku detalicznym, uzależniona jest od trzech grup czynników: technologicznych, ludzkich i rynkowych. Jedna z nich wzmacnia tę dynamikę, druga osłabia, a trzecia może wzmacniać lub osłabiać, zależnie od okoliczności. W artykule zostaje wskazana przestrzeń dla refleksji etycznej w poszczególnych grupach czynników.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi