Maciej Waszczyk - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

 • Modelling of complex economic systems : toward conceptual platform

  W artykule opisano rolę modelowania opisowego w ekonomicznych systemach złożonych w kontekście trzech funkcji naukowych: opisu, wyjaśniania i przewidywania. Fazy dekompozycji i opisu jakościowego modelowanych systemów, w tym ekonomicznych, są nieodzowne w całym procesie budowania modelu.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Różnice kulturowe w marketingu międzynarodowym

  - Rok 2006

  W artykule przybliżono pojęcie kultury i jej części składowych, oraz wyjaśnioniono i zilustrowano to, w jaki sposób czynniki kulturowe determinują decyzje w marketingu międzynarodowym. Rozważania teoretyczne zilustrowano krótką analizą między kulturowej strategii promocyjnej marki Absolut Vodka. Artykuł został podzielony na cztery części. Pierwsza poświęcona definicji kultury, wyodrębnieniu jej elementów i zmiennych. Druga zawierająca...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The balanced scorecard method applying in small and medium enterprise management

  - Rok 2006

  Autorzy podejmują dyskusję z poglądem, że Strategiczna Karta Wyników jako metoda zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem powinna raczej być stosowana w sektorze dużych przedsiębiorstw, niż małych i średnich. Wskazują na istotne trudności związane z wdrażaniem BSC w aspektach: kosztów, czasochłonności, nadzwyczajnego wysiłku organizacji, nowego spojrzenia na komunikację w dół struktury, dalekiego horyzontu planowania, sceptycyzmu...

wyświetlono 161 razy