Maciej Waszczyk - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

 • Modelling of complex economic systems : toward conceptual platform

  W artykule opisano rolę modelowania opisowego w ekonomicznych systemach złożonych w kontekście trzech funkcji naukowych: opisu, wyjaśniania i przewidywania. Fazy dekompozycji i opisu jakościowego modelowanych systemów, w tym ekonomicznych, są nieodzowne w całym procesie budowania modelu.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The balanced scorecard method applying in small and medium enterprise management

  - Rok 2006

  Autorzy podejmują dyskusję z poglądem, że Strategiczna Karta Wyników jako metoda zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem powinna raczej być stosowana w sektorze dużych przedsiębiorstw, niż małych i średnich. Wskazują na istotne trudności związane z wdrażaniem BSC w aspektach: kosztów, czasochłonności, nadzwyczajnego wysiłku organizacji, nowego spojrzenia na komunikację w dół struktury, dalekiego horyzontu planowania, sceptycyzmu...

 • Wewnętrzne trudności strategicznej karty wyników

  Autorzy podejmują w artykule dyskusję z powszechnie wyznawanym poglądem, że Strategiczna Karta Wyników jako metoda zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem powinna raczej być stosowana w sektorze dużych przedsiębiorstw, niż małych i średnich. Aby to uczynić, w pierwszej części poniższego tekstu, wskazują na istotne trudności związane z wdrażaniem BSC w aspektach: kosztów, czasochłonności, nadzwyczajnego wysiłku organizacji,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 385 razy