Wyniki wyszukiwania dla: handel elektroniczny - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: handel elektroniczny

Wyniki wyszukiwania dla: handel elektroniczny

 • Ewolucja standardów wymiany informacji w zastosowaniach e-commerce

  Publikacja

  - Rok 2005

  Celem e-commerce od początku była automatyzacja procesów związanych z transakcją między dwoma podmiotami. Wielką zaletą handlu elektronicznego jest eliminacja wszystkich działań wykonywanych ręcznie, pozwalając wymieniać informacje wewnętrznym aplikacjom firm. By jednak tego typu rozwiązanie były możliwe, konieczne było ustanowienie standardów przekazu e-dokumentów. W artykule zawarto charakterystykę tych, na bazie których ukształtował...

 • Bezpieczeństwo handlu elektronicznego

  Rozpatrzono i scharakteryzowano wielowarstwowe architektury systemów informatycznych wspomagających handel elektroniczny. Zasygnalizowano niezbędne różnego typu mechanizmy zabezpieczeń dla podstawowych usług i określonych klas zagrożeń. Główną uwagę zwrócono na podpisy cyfrowe. Na tej podstawie wprowadzono model zaufania oraz zdefiniowano metryki pozwalające na oszacowanie ryzyka przeprowadzanych transakcji. Zaprezentowano również...

 • Analiza bezpieczeństwa usług i transakcji w systemach informatycznych

  Publikacja

  - Rok 2002

  Omówiono zasady zapewnienia bezpieczeństwa usług elektronicznych w archi-tekturze klient - serwer w oparciu o SSL, podpis elektroniczny, PKI, certy-fikaty. Przedstawiono metodę analizy bezpieczeństwa w oparciu o przyjętą worganizacji politykę bezpieczeństwa, zastosowane modele i wykorzystane pro-cedury testowania. Celem tych rozważań jest określenie możliwości oceny iwyboru odpowiednich środków zapewniających bezpieczeństwo...

 • Bezpieczeństwo transakcji w sieciach komputerowych.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Lawinowy rozwój Internetu spowodował wzmożone zainteresowanie transakcjami i biznesem w sieci. W pracy przedstawiono przykłady różnych transakcji sieciowych oraz budowę i właściwości infrastruktury klucza publicznego. W podsumowaniu wykazano, że użycie zaawansowanych technik kryptograficznych i serwerów bezpieczeństwa jest niezbędnym warunkiem powodzenia transakcji sieciowych.

 • KIERUNKI ROZWOJU HANDLU ELEKTRONICZNEGO

  Celem artykułu jest ukazanie istoty e-commerce oraz wskazanie najważniejszych kierunków jego rozwoju w Polsce. Opracowano uniwersalną definicję handlu elektronicznego oraz ukazano jego miejsce na tle biznesu elektronicznego oraz gospodarki internetowej. W dalszej części przedstawiono wyniki badań dotyczących najbardziej istotnych w najbliższych latach kierunków rozwoju handlu elektronicznego, jakimi są mobile commerce oraz social...

 • Źródła informacji najczęściej wykorzystywane przez młodych konsumentów podczas podejmowania decyzji nabywczych w Internecie

  Z każdym rokiem w Polsce zwiększa się odsetek Polaków dokonujących zakupów w Sieci. Konsumentowi łatwiej jest znaleźć informację, ponieważ w wielu przypadkach dzięki Internetowi zniknęły trudności w dostępie do niej. Osłabienie skuteczności tradycyjnych środków przekazu prowadzi do szukania alternatywnych i wiarygodnych sposobów docierania do klientów. Dlatego tak istotną sprawą w procesie skutecznego przesyłania informacji do...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Social commerce - nowy trend w handlu elektronicznym

  Social commerce wykorzystuje media społecznościowe dla potrzeb handlu elektronicznego. Serwisy społecznościowe o charakterze social commerce stanowią nie tylko platformę do wymiany informacji i opinii na temat różnych produktów, ale są także miejscem, w którym konsument może dowiedzieć się o różnego rodzaju wyprzedażach, promocjach cenowych, bonusach, gratisach. Dzięki tego typu witrynom użytkownicy mogą nie tylko kupować najtaniej,...

 • Descriptive Modelling of Virtual Transactions.

  Publikacja

  Artykuł prezentuje opisowy model transakcji detalicznych, w którym ich znaczenie (IOR) wyrażone przez strukturę sprzedaży i udział w rynku jest uwarunkowane funkcjonalnością (FUN), na którą wpływają w sposób zwrotny trzy grupy czynników : technologicznych, (TFG) ludzkich (HFG) oraz rynkowych (MFG).

 • Podział aktywności i rodzaje grup funkcjonalnych w detalicznych serwisach internetowych.

  Publikacja

  W artykule zaprezentowany został trójstopniowy podział aktywności transakcyjnych w obszarze handlu internetowego oraz funkcjonalność detalicznych serwisów internetowych poprzez wyróżnienie trzynastu grup funkcjonalności. Artykuł przedstawia uogólnione wyniki badań przeprowadzonych w latach 2000 2002 w internecie a zaprezentowane treści stanowią podłoże do opisu funkcjonalności szczegółowych oraz do ewolucji opisowego modelu...

 • Zaufanie w detalicznych transakcjach internetowych

  Publikacja

  - Prakseologia - Rok 2003

  Autor wprowadza rozróżnienie pomiędzy zaufaniem w relacji interpersonalnej (RI) i nieinterpersonalnej (RN). Odwołując się do analizy Dylematu Więźnia w teorii gier i przywołując teorię kooperacji B. Williamsa, autor pokazuje, że logiczna struktura zaufania powinna zostać uzupełniona przez nieegoistyczne mikro-motywacje. W detalicznym handlu elektronicznym istnieją dwie przeciwstawne tendencje: człowiek i technika. Technologia powoduje...

 • Opisowy model detalicznych transakcji internetowych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Cel rozprawy stanowi zbudowanie opisowego modelu detalicznych transakcji internetowych, który mógłby w kolejnym etapie badań zostać sformalizowany i jako model wyjaśniający stać się bazą prognozowania odnośnie rynku detalicznego handlu internetowego. Temu celowi podporządkowano jej zakres, w ramach którego dokonano prezentacji historii i definicji pojęć związanych z internetem, omówiono rolę internetu w przedsiębiorczości, podsumowano...