Zaufanie w detalicznych transakcjach internetowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zaufanie w detalicznych transakcjach internetowych

Abstrakt

Autor wprowadza rozróżnienie pomiędzy zaufaniem w relacji interpersonalnej (RI) i nieinterpersonalnej (RN). Odwołując się do analizy Dylematu Więźnia w teorii gier i przywołując teorię kooperacji B. Williamsa, autor pokazuje, że logiczna struktura zaufania powinna zostać uzupełniona przez nieegoistyczne mikro-motywacje. W detalicznym handlu elektronicznym istnieją dwie przeciwstawne tendencje: człowiek i technika. Technologia powoduje wzrost e-commerce w opozycji do tendencji związanej z naturą człowieka, ponieważ strony i przedmiot transakcji są abstrakcyjne, anonimowe i enigmatyczne. Nie ma możliwości budowania zaufania w relacji interpersonalnej RI w handlu elektronicznym, dlatego prowadzący serwisy internetowe (na przykład aukcyjne) próbują budować zaufanie nieinterpersonalne RN do serwisu transakcyjnego co wpływa na ograniczone zaufanie pomiędzy stronami transakcji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prakseologia strony 305 - 316,
ISSN: 0079-4872
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Waszczyk M.: Zaufanie w detalicznych transakcjach internetowych// Prakseologia. -., nr. 143 (2003), s.305-316
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi