Przestrzeń publiczna i prywatna miasta ponowoczesnego: w poszukiwaniu nowych relacji i jakości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przestrzeń publiczna i prywatna miasta ponowoczesnego: w poszukiwaniu nowych relacji i jakości

Abstrakt

Z perspektywy współczesnych zmian technicznych i społecznych umożliwiających nawiązanie natychmiastowej łączności z ludźmi w każdym punkcie na świecie porządek domu nie ustala się w jednym odosobnionym miejscu. Demontaż geografii jako przestrzennej, terytorialnej bazy kultury odwraca pozycję miejsca z uprzywilejowanego na rzecz kulturowej płynności i odprzestrzenniania relacji społecznych w społeczeństwach ponowoczesnych. Na granicy sfery prywatnej i publicznej powstają zaś nowe jakości i nowe relacje, które wyrażają bogactwo i złożoność obu form.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Dom-spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX w. : zbiór studiów strony 365 - 384
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Dymnicka M.: Przestrzeń publiczna i prywatna miasta ponowoczesnego: w poszukiwaniu nowych relacji i jakości// Dom-spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX w. : zbiór studiów/ ed. pod red. Zbigniewa Opackiego i Dagmary Płaza-Opackiej. Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, s.365-384
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi