Pułapkowanie i relaksacja ładunku w folii polietylenowej. VI Ogólnopolskie Sympozjum Inżynieria Wysokich Napięć - IW 2002. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pułapkowanie i relaksacja ładunku w folii polietylenowej. VI Ogólnopolskie Sympozjum Inżynieria Wysokich Napięć - IW 2002.

Abstrakt

Omówiono wyniki pomiarów prądu depolaryzacji w folii polietylenowej będące odpowiedzią dielektryka na oddziaływanie narażeń napięciowych. Określono rodzaj i ilość wprowadzonego ładunku w płytkie pułapki dielektryka oraz tempo jego narastania i relaksacji dla impulsów prostokątnych oraz napięcia przemiennego 50 Hz.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 234 - 237,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Olesz M., Zieman G.: Pułapkowanie i relaksacja ładunku w folii polietylenowej. VI Ogólnopolskie Sympozjum Inżynieria Wysokich Napięć - IW 2002. // Przegląd Elektrotechniczny. -., nr. 10 (2002), s.234-237
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi