Quantitative interpretation of energy-based systems and index of their reliability - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Quantitative interpretation of energy-based systems and index of their reliability

Abstrakt

W artykule zaproponowano interpretację wartościującą działania, które rozumiane jest jako wielkość fizyczna o jednostce miary zwanej dżulosekundą. Przedstawiono oryginalną metodę analizy i oceny tak rozumianego działania dowolnego systemu energetycznego z uwzględnieniem jego niezawodności i bezpieczeństwa. Do uzasadnienia przydatności tak interpretowanego działania zastosowano jednorodny proces Poissona. Proces ten umożliwił skonstruowanie modelu przebiegu pogarszania się działania systemu energetycznego z upływem czasu jego działania. Modelem tym jest więc proces losowy o jednorodnych i niezależnych przyrostach energii traconej wskutek zużycia wspomnianego systemu w określonym czasie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Polish CIMAC nr 1, strony 87 - 94,
ISSN: 1231-3998
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Girtler J.: Quantitative interpretation of energy-based systems and index of their reliability// Journal of Polish CIMAC. -Vol. 1., nr. nr 3 (2008), s.87-94
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi