Racjonalizacja publicznych wydatków rzeczowych. Ewolucja systemu zamówień publicznych w Polsce. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Racjonalizacja publicznych wydatków rzeczowych. Ewolucja systemu zamówień publicznych w Polsce.

Abstrakt

Racjonalizowanie wydatków ponoszonych w związku z zaspakajaniem rzeczowych potrzeb finansowych ze środków publicznych w Polsce wiąże się z gospodarką rynkową. Polskie regulacje prawne związane z wydatkami publicznymi istniały już przed II wojną światową. Obecnie istnieje w Polsce taki system zamówień publicznych, który jest dostosowany do współczesnych warunków ekonomicznych i dostosowany do regulacji w ramach Unii europejskiej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. strony 673 - 681
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Zalewski H.: Racjonalizacja publicznych wydatków rzeczowych. Ewolucja systemu zamówień publicznych w Polsce. // Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności./ ed. K. Zaniewska Katowice: Akad. Ekon., 2002, s.673-681
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi