Rapana venosa as a bioindicator of environmental pollution - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rapana venosa as a bioindicator of environmental pollution

Abstrakt

Przedmiotem badań było porównanie wartości liczbowych parametrów biochemicznych organizmów mięczaka Rapana venosa pochodzących z obszarów zanieczyszczonych i czystych w bułgarskiej strefie przybrzeżnej Morza Czarnego. Oznaczano zawartość związków bioaktywnych (polifenole, białka) oraz poziom aktywności przeciwutleniającej. Występujące różnice mogą być podstawą do stwierdzenia, że mięczaki Rapana venosa mogą być wykorzystywane jako biowskaźniki antropopresji w środowisku morskim.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
CHEMISTRY AND ECOLOGY nr 27, strony 31 - 41,
ISSN: 0275-7540
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Moncheva S., Namieśnik J., Apak R., Arancibia-Avila P., Toledo F., Kang S., Jung S., Gorinstein S.: Rapana venosa as a bioindicator of environmental pollution// CHEMISTRY AND ECOLOGY. -Vol. 27, nr. iss. 1 (2011), s.31-41
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 69 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi