Ratownictwo i pomoc ofiarom wypadków drogowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ratownictwo i pomoc ofiarom wypadków drogowych

Abstrakt

Diagnoza i uwarunkowania rozwoju systemu ratownictwa na drogach.Pomoc ofiarom wypadków. Koncepcja systemu pomocy ofiarom wypadków drogowych i ich rodzinom.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transport Miejski i Regionalny strony 72 - 78,
ISSN: 1732-5153
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Oskarbska I., Oskarbski J.: Ratownictwo i pomoc ofiarom wypadków drogowych// Transport Miejski i Regionalny. -., nr. nr 7/8 (2006), s.72-78
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi