Reactions of lithiated diphosphanes R2P-P(SiMe3)LiTHF (R = tBu, iPr) with [(PNP)TiCl2]. Two different coordination types of phosphanylphosphido ligand to the metal center. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Reactions of lithiated diphosphanes R2P-P(SiMe3)LiTHF (R = tBu, iPr) with [(PNP)TiCl2]. Two different coordination types of phosphanylphosphido ligand to the metal center.

Abstrakt

[(PNP)TiCl2] (PNP = N[2-PiPr2-4-methylphenyl]2) reacts with one equivalent of lithium derivative of diphosphane R2P-P(SiMe3)LinTHF (R = tBu, iPr) in toluene and forms the first complex with g1-coordination [(PNP)Ti(Cl){g1-P(SiMe3)-PtBu2}] (1) and complex with g2-coordination [(PNP)Ti(Cl){g2-P(SiMe3)-PiPr2}] (2) of phosphanylphosphido ligands to the titanium center. The similar reaction with two equivalents of tBu2P-P(SiMe3)LinTHF in toluene leads to solid 3 which contains 1 and excess of tBu2P-P(SiMe3)Li in the unit cell. In complex 2 disorder of the phosphanylphosphido ligand was observed. The disorder model shows that the phosphanylphosphido ligand coordinates to the metal center alternately as a bidentate and as a monodentate ligand.

Cytowania

 • 9

  CrossRef

 • 8

  Web of Science

 • 9

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 4 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
POLYHEDRON nr 137, strony 182 - 187,
ISSN: 0277-5387
Język:
angielski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Ponikiewski Ł., Ziółkowska A., Zauliczny M., Pikies J.: Reactions of lithiated diphosphanes R2P-P(SiMe3)LiTHF (R = tBu, iPr) with [(PNP)TiCl2]. Two different coordination types of phosphanylphosphido ligand to the metal center.// POLYHEDRON. -Vol. 137, (2017), s.182-187
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.poly.2017.08.007
Bibliografia: test
 1. R. Grubba, A. Wiśniewska, Ł. Ponikiewski, M. Caporali, M. Peruzzini, J. Pikies, Eur. J. Inorg. Chem. (2014) 1811. otwiera się w nowej karcie
 2. W. Domań ska-Babul, J. Chojnacki, E. Matern, J. Pikies, Dalton Trans. (2009) 146. otwiera się w nowej karcie
 3. H. Krautscheid, E. Matern, G. Fritz, J. Pikies, Z. Anorg. Allg. Chem. 624 (1998) 501. otwiera się w nowej karcie
 4. H. Krautscheid, E. Matern, I. Kovacs, G. Fritz, Z. Anorg. Allg. Chem. 623 (1997) 1917. otwiera się w nowej karcie
 5. A. Konitz, H. Krautscheid, J. Pikies, Acta Crystallogr., Sect. C 65 (2009) m21. otwiera się w nowej karcie
 6. H. Krautscheid, E. Matern, J. Pikies, G. Fritz, Z. Anorg. Allg. Chem. 626 (2000) 2133. otwiera się w nowej karcie
 7. R. Grubba, A. Ordyszewska, K. Kaniewska, Ł. Ponikiewski, J. Chojnacki, D. Gudat, J. Pikies, Inorg. Chem. 54 (2015) 8380. otwiera się w nowej karcie
 8. R. Grubba, K. Baranowska, J. Chojnacki, J. Pikies, Eur. J. Inorg. Chem. (2012) 3263. otwiera się w nowej karcie
 9. A.R. Fox, C.R. Clough, N.A. Piro, C.C. Cummins, Angew. Chem. Int. Ed. (2007). otwiera się w nowej karcie
 10. M. Zauliczny, R. Grubba, Ł. Ponikiewski, J. Pikies, Polyhedron 123 (2017) 353. otwiera się w nowej karcie
 11. J. Pikies, E. Baum, E. Matern, J. Chojnacki, R. Grubba, A. Robaszkiewicz, Chem. Commun. (2004) 2478. otwiera się w nowej karcie
 12. J.S. Figueroa, C.C. Cummins, Angew. Chem. Int. Ed. 43 (2004) 984. otwiera się w nowej karcie
 13. Ł. Ponikiewski, A. Ziółkowska, J. Pikies, Inorg. Chem. 56 (2017) 1094. otwiera się w nowej karcie
 14. L. Liu, D.A. Ruiz, D. Munz, G. Bertrand, Chemistry 1 (2016) 147. otwiera się w nowej karcie
 15. R. Grubba, A. Wiśniewska, K. Baranowska, E. Matern, J. Pikies, Polyhedron 30 (2011) 1238.
 16. A. Łapczuk-Krygier, K. Baranowska, Ł. Ponikiewski, E. Matern, J. Pikies, Inorg. Chim. Acta 387 (2012) 361. otwiera się w nowej karcie
 17. Ł. Ponikiewski, T. Kruczyń ski, M. Caporali, M. Peruzzini, D. Gudat, M. Walaszkowska, J. Pikies, Eur. J. Inorg. Chem. (2016) 4241. otwiera się w nowej karcie
 18. R. Grubba, K. Baranowska, D. Gudat, J. Pikies, Organometallics 30 (2011) 6655. otwiera się w nowej karcie
 19. T. Kruczyń ski, R. Grubba, K. Baranowska, J. Pikies, Polyhedron 39 (2012) 25. otwiera się w nowej karcie
 20. R. Grubba, A. Wiśniewska, K. Baranowska, E. Matern, J. Pikies, Dalton Trans. 40 (2011) 2017. otwiera się w nowej karcie
 21. L. Bourget-Merle, M.F. Lappert, J.R. Severn, Chem. Rev. 102 (2002) 3031. otwiera się w nowej karcie
 22. F. Basuli, J.C. Huffman, D.J. Mindiola, Inorg. Chem. 42 (2003) 8003. otwiera się w nowej karcie
 23. F. Basuli, B.C. Bailey, J.C. Huffman, M. Baik, D.J. Mindiola, J. Am. Chem. Soc. 126 (2004) 1924. otwiera się w nowej karcie
 24. H. Hamaki, N. Takeda, N. Tokitoh, Organometallics 25 (2006) 2457. otwiera się w nowej karcie
 25. Y. Tsai, Coord. Chem. Rev. 256 (2012) 722. otwiera się w nowej karcie
 26. G. Zhao, F. Basuli, U.J. Kilgore, H. Fan, H. Aneetha, J.C. Huffman, G. Wu, D.J. Mindiola, J. Am. Chem. Soc. 128 (2006) 13575. otwiera się w nowej karcie
 27. F. Basuli, J. Tomaszewski, J.C. Huffman, D.J. Mindiola, J. Am. Chem. Soc. 125 (2003) 10170. otwiera się w nowej karcie
 28. M. Kamitani, B. Pinter, K. Searles, M.G. Crestani, A. Hickey, B.C. Manor, P.J. Carroll, D.J. Mindiola, J. Am. Chem. Soc. 137 (2015) (1875) 11872. otwiera się w nowej karcie
 29. B.C. Bailey, J.C. Huffman, D.J. Mindiola, W. Weng, O.V. Ozerov, Organometallics 24 (2005) 1390. otwiera się w nowej karcie
 30. A.R. Fout, J. Scott, D.L. Miller, B.C. Bailey, M. Pink, D.J. Mindiola, Organometallics 28 (2009) 331. otwiera się w nowej karcie
 31. M. Kamitani, K. Searles, C. Chen, P.J. Carroll, D.J. Mindiola, Organometallics 34 (2015) 2558. otwiera się w nowej karcie
 32. B.C. Bailey, J.C. Huffman, D.J. Mindiola, J. Am. Chem. Soc. 129 (2007) 5302. otwiera się w nowej karcie
 33. B.C. Bailey, H. Fan, E.W. Baum, J.C. Huffman, M. Baik, D.J. Mindiola, J. Am. Chem. Soc. 127 (2005) 16016. otwiera się w nowej karcie
 34. J. Ito, M.G. Crestani, B.C. Bailey, X. Gao, D.J. Mindiola, Polyhedron 84 (2014) 177. otwiera się w nowej karcie
 35. J.A. Flores, V.N. Cavaliere, D. Buck, B. Pinter, G. Chen, M.G. Crestani, M. Baik, D.J. Mindiola, Chem. Sci. 2 (2011) 1457. otwiera się w nowej karcie
 36. T. Cantat, C.R. Graves, B.L. Scott, J.L. Kiplinger, Angew. Chem. Int. Ed. 48 (2009) 3681. otwiera się w nowej karcie
 37. H.A. Younus, N. Ahmad, W. Su, F. Verpoort, Coord. Chem. Rev. 276 (2014) 112. otwiera się w nowej karcie
 38. R. Payne, J. Hachgenei, G. Fritz, D. Fenske, in: Z. Naturforsch. B, 1986, pp. 1535.
 39. L.B. Kool, M.D. Rausch, H.G. Alt, M. Herberhold, B. Wolf, U. Thewalt, J. Organomet. Chem. 297 (1985) 159. otwiera się w nowej karcie
 40. D.G. Dick, D.W. Stephan, Organometallics 10 (1991) 2811. otwiera się w nowej karcie
 41. G. Altenhoff, S. Bredeau, G. Erker, G. Kehr, O. Kataeva, R. Froehlich, Organometallics 21 (2002) 4084. otwiera się w nowej karcie
 42. T. Kurogi, B.C. Manor, P.J. Carroll, D.J. Mindiola, Polyhedron 125 (2017) 80. otwiera się w nowej karcie
 43. A. Bérces, R.M. Dickson, L. Fan, H. Jacobsen, D. Swerhone, T. Ziegler, Comput. Phys. Commun. 100 (1997) 247. otwiera się w nowej karcie
 44. N. 6.0., E.D. Glandening, J.K. Badenhoop, A.E. Reed, J.E. Carpenter, J.A. Bohmann, C.M. Morales, C.R. Landis, F. Weinhold, Theoretical Chemistry Institute, Madison, 2013.
 45. A.E. Reed, F. Weinhold, J. Chem. Phys. 83 (1985) 1736. otwiera się w nowej karcie
 46. G. Fritz, T. Vaahs, J. Haerer, Z. Anorg. Allg. Chem. 552 (1987) 11. otwiera się w nowej karcie
 47. W. Domań ska-Babul, K. Baranowska, R. Grubba, E. Matern, J. Pikies, Polyhedron 26 (2007) 5491. otwiera się w nowej karcie
 48. G.M. Sheldrick, Acta Crystallogr., Sect. A 64 (2008) 112. otwiera się w nowej karcie
 49. J. Farrugia, J. Appl. Crystallogr. 32 (1999) 837. otwiera się w nowej karcie
 50. G. te Velde, F.M. Bickelhaupt, S.J.A. van Gisbergen, C. Fonseca Guerra, E.J. Baerends, J.G. Snijders, T. Ziegler, J. Comput. Chem. 22 (2001) 931.
 51. G.C. Fonseca, J.G. Snijders, G. te Velde, E.J. Baerends, Theor. Chem. Acc. 99 (1998) 391.
 52. S. ADF2014, Theoretical Chemistry, Amsterdam, The Netherlands, 2014.
 53. J.P. Perdew, W. Yue, Phys. Rev. B 33 (1986) 8800. otwiera się w nowej karcie
 54. C. Lee, W. Yang, R.G. Parr, Phys. Rev. B 37 (1988) 785. otwiera się w nowej karcie
 55. B.G. Johnson, P.M. Gill, J.A. Pople, J. Chem. Phys. 98 (1993) 5612. otwiera się w nowej karcie
 56. T.V. Russo, R.L. Martin, P.J. Hay, J. Chem. Phys. 101 (1994) 7729. otwiera się w nowej karcie
 57. S. Grimme, S. Ehrlich, L. Goerigk, J. Comput. Chem. 32 (2011) 1456. otwiera się w nowej karcie
 58. E. van Lenthe, E.J. Baerends, J. Comput. Chem. 24 (2003) 1142. otwiera się w nowej karcie
 59. E. van Lenthe, A.W. Ehlers, E.J. Baerends, J. Chem. Phys. 101 (1994) 9783. otwiera się w nowej karcie
 60. E. Van Lenthe, A.W. Ehlers, E.J. Baerends, J. Chem. Phys. 110 (1999) 8943. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi