Real-time web-based gis for analysis, visualization, and integration of marine environment data - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Real-time web-based gis for analysis, visualization, and integration of marine environment data

Abstrakt

Wizaulizacja i integracja przestrzennych danych morskich zbieranych przez różnego rodzaju sensory i pochodzących z różnych źródeł stanowi istotny aspekt monitorowania środowiska morskiego. Ta praca przedstawia system GIS powstały na Katedrze Systemów Geoinformatycznych na Politechnice Gdańskiej. System umożliwia integrecję i wizualizację różnego rodzaju danych morskich, w szczególności pochodzących z sensorów akustycznych takich, jak echosonda wielowiązkowa (MBSS), sonar boczny (SSS) czy echosonda jednowiązkowa (SBS) oraz z innych źródeł, np. odbiornika zdjęć satelitarnych, radaru, systemu AIS, itp.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Information fusion and geographic information systems strony 277 - 288
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Dąbrowski J., Kulawiak M., Moszyński M., Bruniecki K., Kamiński Ł., Chybicki A., Stepnowski A.: Real-time web-based gis for analysis, visualization, and integration of marine environment data// Information fusion and geographic information systems/ ed. eds. Vasily Popovich, [et al.]. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009, s.277-288
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi