Recharge of Gdańsk municipial groundwater intakes on Vistula Delta Plain (Northern Poland). - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Recharge of Gdańsk municipial groundwater intakes on Vistula Delta Plain (Northern Poland).

Abstrakt

Przedstawiono wyniki analiz numerycznych zasilania studni ujęć Lipce i Grodza Kamienna pobierających wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Rozważano różną eksploatacje ujęć (stan naturalny, rok 1969 przed uruchomieniem ujęcia Lipce, lata 1969-1985). Wyniki obliczeń potwierdzają dopływ wod Martwej Wisły do studni ujęć wód podziemnych.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
GEOLOGICAL QUARTERLY strony 389 - 396,
ISSN: 1641-7291
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Szpakowski W.: Recharge of Gdańsk municipial groundwater intakes on Vistula Delta Plain (Northern Poland).// GEOLOGICAL QUARTERLY. -., iss. 4 (2003), s.389-396
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi