Recykling krzemu w przemyśle fotowoltaicznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Recykling krzemu w przemyśle fotowoltaicznym

Abstrakt

Krzem jest obecnie materiałem najchętniej używanym do produkcji urządzeń fotowoltaicznych, będących w stanie przetwarzać energię promieniowania słonecznego w sposób bezpośredni na energię elektryczną. Problemem są jednak nadal wysokie koszty wytwarzania krzemu, odpowiedniego do zastosowań w przemyśle fotowoltaicznym. Opracowanie efektywnych metod, umożliwiających skuteczne zagospodarowanie powstających na każdym etapie produkcji odpadów, pozwala na odzysk surowców wtórnych. Ponowne wykorzystanie odzyskanych materiałów powoduje korzyści ekologiczne, ekonomiczne oraz poprawia bilans surowcowo-materiałowy, umożliwiając oszczędności energetyczne w odniesieniu do materiałów, wytwarzanych z surowców pierwotnych, a także pokrycie ciągle zwiększającego się zapotrzebowania na krzem przy jednoczesnej oszczędności surowca pierwotnego.Prowadzenie recyklingu ogniw i modułów PV z krystalicznego krzemu wymaga dostarczania odczynników chemicznych, wody oraz energii elektrycznej, ponadto podczas recyklingu występuje emisja substancji szkodliwych do atmosfery. Oddziaływanie to należy poddać szczegółowej analizie celem określenia poziomu oddziaływania.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekologia i Technika nr R. 17, strony 47 - 52,
ISSN: 1230-462x
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Klugmann-Radziemska E., Ostrowski P.: Recykling krzemu w przemyśle fotowoltaicznym// Ekologia i Technika. -Vol. R. 17., nr. nr. 2 (2009), s.47-52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi