Gospodarka zużytymi modułami fotowoltaicznymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Gospodarka zużytymi modułami fotowoltaicznymi

Abstrakt

Fotowoltaika rozwija się na całym świecie niezwykle intensywnie od wielu lat, oferując energię elektryczną wytworzoną w technologii, pozbawionej wszelkich emisji. Wraz z rosnącym wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych do konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną coraz większego znaczenia nabiera problem zagospodarowania odpadów, powstałych podczas produkcji, eksploatacji i po zakończeniu użytkowania modułów. Recykling materiałowy, zgodny z obecnie obowiązującym prawem oraz dostosowany do technologii produkcji, umożliwia osiągnięcie zysku ekonomicznego i ekologicznego, pozwalając na znaczną oszczędność energii i cennych surowców w wyniki powtórnego wykorzystania materiałów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Energia i Recykling strony 14 - 16,
ISSN: 2544-4875
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Klugmann-Radziemska E.: Gospodarka zużytymi modułami fotowoltaicznymi// Energia i Recykling. -., nr. 4 (2018), s.14-16
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 74 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi