Recykling i ponowne użycie elementów systemów fotowoltaicznych = Recycling and reuse treatment of photovoltaic systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Recykling i ponowne użycie elementów systemów fotowoltaicznych = Recycling and reuse treatment of photovoltaic systems

Abstrakt

Systemy fotowoltaiczne są stosowane na całym świecie jako niezawodne i wydajne układy zasilania zarówno w przemyśle, budownictwie, jak i w urządzeniach codziennego użytku. Średni czas eksploatacji modułów fotowoltaicznych wynosi ponad 25 lat. Wyeksploatowane moduły oraz te, które uległy uszkodzeniu, są obecnie przeważnie składowane na wysypiskach jako odpady przemysłowe lub komunalne. Zagadnienie zagospodarowania zużytych elementów systemów fotowoltaicznych nie zostało jeszcze dokładnie rozpoznane. Opracowanie technologii recyklingu i powtórnego zastosowania elementów systemów wycofanych z użycia powinno rozwiązać ten problem. Poprzez ponowne użycie ogniw można znacznie ograniczyć ilość energii zużytej w procesie ich produkcji i w efekcie zredukować koszt produkowanych modułów. Prosta i tania technologia recyklingu i powtórnego wykorzystania może w niedalekiej przyszłości znacznie obniżyć koszt wytwarzania systemów PV. W artykule przedstawiono niektóre z istniejących technologii recyklingu i powtórnego wykorzystania zużytych lub uszkodzonych modułów fotowoltaicznych oraz perspektywy ich rozwoju.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Proceedings of ECOpole nr 2, strony 237 - 242,
ISSN: 1898-617X
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Klugmann-Radziemska E., Ostrowski P.: Recykling i ponowne użycie elementów systemów fotowoltaicznych = Recycling and reuse treatment of photovoltaic systems// Proceedings of ECOpole. -Vol. 2., nr. nr 1 (2008), s.237-242
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi