Re-use of photovotaic [i.e. photovoltaic] crystalline silicon solar cells - technological possibilities - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Re-use of photovotaic [i.e. photovoltaic] crystalline silicon solar cells - technological possibilities

Abstrakt

Systemy fotowoltaiczne są stosowane na całym świecie jako niezawodne i wydajne układy zasilania dla zastosowań przemysłowych, komunalnych i komercyjnych. Średni czas eksploatacji modułów fotowoltaicznych wynosi ponad 25 lat. Wyeksploatowane moduły oraz te, które uległy uszkodzeniu, są obecnie przeważnie składowane na wysypiskach jako odpady przemysłowe lub komunalne, np. jako szkło lub materiał rozbiórkowy, co było dopuszczalne dla niewielkich ilości w przeszłości. Poprzez ponowne użycie ogniw można znacznie ograniczyć ilość energii zużytej w procesie produkcji ogniw i w efekcie zredukować koszt produkowanych modułów. Prosta i tania technologia recyklingu i powtórnego wykorzystania może w niedalekiej przyszłości znacznie obniżyć koszt wytwarzania systemów PV. Odzyskiwanie płytek krzemowych z wycofanych lub uszkodzonych modułów prowadzi do korzyści ekonomicznych i środowiskowych. W artykule przedstawiono możliwości powtórnego wykorzystania opracowanych w procesie recyklingu płytek krzemowych do produkcji nowych ogniw fotowoltaicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Heat Transfer and Renewable Sources of Energy : HTRSE-2008 : proceedings of the XIIth international symposium, [Międzyzdroje, Poland, September 11-14, 2008] strony 187 - 194
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Klugmann-Radziemska E., Lipiński M., Ostrowski P.: Re-use of photovotaic [i.e. photovoltaic] crystalline silicon solar cells - technological possibilities// Heat Transfer and Renewable Sources of Energy : HTRSE-2008 : proceedings of the XIIth international symposium, [Międzyzdroje, Poland, September 11-14, 2008]/ ed. eds: J. Mikielewicz, W. Nowak, A.A. Stachel Szczecin: Wydaw. Uczeln. Politech. Szczec., 2008, s.187-194
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi