Experimental Validation of the Chemical Recycling of Crystalline Silicon Solar Cells - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Experimental Validation of the Chemical Recycling of Crystalline Silicon Solar Cells

Abstrakt

W ostatnich latach systemy fotowoltaiczne stają się bardzo popularne na całym świecie jako korzystne dla środowiska rozwiązanie problemów energetycznych. Zagadnienie zagospodarowania zużytych elementów systemów fotowoltaicznych, których ilość w przyszłości może być znaczna, nie zostało do tej pory opracowane. Konieczne jest znalezienie optymalnej metody recyklingu i ponownego wykorzystania wycofanych z użycia elementów składowych systemów PV. W artykule przedstawiono wybrane sposoby prowadzenia recyklingu zużytych lub uszkodzonych modułów i ogniw fotowoltaicznych oraz praktyczne wyniki prac eksperymentalnych z wykorzystaniem metod: chemicznych, termicznych oraz techniki laserowej. Opisano wady i zalety stosowanych technik, pomocne przy optymalizowaniu metody recyklingu dla zastosowań komercyjnych. Proces recyklingu modułów PV wymaga zastosowania dwóch zasadniczych etapów:separacji ogniw PV i oczyszczania ich powierzchni. W procesie separacji, ogniwa -wchodzące w skład modułu PV- zostają rozdzielone w efekcie zastosowania procesów termicznych lub chemicznych. W następnej fazie ogniwa poddaje się procesowi, w którym usuwa się niepożądane warstwy: antyrefleksyjną, metalizację oraz złącze n-p, aby uzyskać podłoże krzemowe, nadające się do powtórnego zastosowania. Etap oczyszczania powierzchni krzemowych ogniw PV prowadzono z zastosowaniem obróbki chemicznej oraz techniki laserowej. Odzyskane podłoże zostało poddane badaniom z zastosowaniem mikroskopu elektronowego w celu oceny jakości uzyskanej powierzchni.Na odzyskanym podłożu wytworzono ogniwa słoneczne poprzez przeprowadzenie standardowego procesu składającego się z etapu formowania złącza, nanoszenia kontraktów przednich i tylnych i ich wytrawiania. Uzyskane ogniwa charakteryzują się sprawnością porównywalną z wytworzonymi w produkcji pierwotnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS nr 94, strony 2275 - 2282,
ISSN: 0927-0248
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Klugmann-Radziemska E., Ostrowski P., Drabczyk K., Panek P., Szkodo M.: Experimental Validation of the Chemical Recycling of Crystalline Silicon Solar Cells// SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS. -Vol. 94, nr. iss. 12 (2010), s.2275-2282
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi