Recykling poliuretanów oraz poli(tereftalanu etylenu) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Recykling poliuretanów oraz poli(tereftalanu etylenu)

Abstrakt

Poliuretany (PUR) oraz poli(tereftalan etylenu) (PET) stanowią zaraz obok poliolefin główne źródło odpadów z tworzyw sztucznych. Poliuretany są produkowane w formie elastomerów, elastycznych i sztywnych pianek oraz klejów i powłok. Szeroki wachlarz zastosowań poliuretanów, wynikający zarówno z ich unikalnych właściwości, jak i z możliwych form użytkowych, skutkuje rosnącym z roku na rok zapotrzebowaniem na te materiały. Poli(tereftalan etylenu) jest termoplastycznym polimerem wykorzystywanym do produkcji butelek do napojów, opakowań na żywność oraz włókien syntetycznych. Rozwój metod recyklingu chemicznego i mechanicznego PUR i PET pozwoli na ograniczenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych powstających w znacznych ilościach każdego roku.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Nowoczesne technologie recyklingu materiałowego strony 73 - 87
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Datta J., Włoch M.: Recykling poliuretanów oraz poli(tereftalanu etylenu)// W : Nowoczesne technologie recyklingu materiałowego/ ed. Jacek Leśny Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2017, s.73-87
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 83 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi