Reduced order model of 2d system - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Reduced order model of 2d system

Abstrakt

A new method of modelling is developed for static and dynamic analysis of two-dimensional elastic bodies. In the analysis, an elastic body is divided into strips. For each one-dimensional strip the reduced modal model is build up. The modal model contains appropriate number of inputs and outputs to connect lumped interaction that occur between strips. Proposed method of modelling enables to obtain more accurate and more simple (lower order) models of 2D bodies.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych strony 93 - 101
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Hein R., Orlikowski C.: Reduced order model of 2d system// Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych/ ed. praca zbiorowa pod red. T. Uhla. Kraków: Wydaw. Nauk. ITE-PIB, 2010, s.93-101
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi