Rekonstrukcja jednokrokowa a iteracyjna w tomografii impedancyjnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rekonstrukcja jednokrokowa a iteracyjna w tomografii impedancyjnej

Abstrakt

W pracy przedyskutowano problem rekonstrukcji jednokrokowej i iteracyjnej w tomografii elektroimpedancyjnej. W prezentowanym podejściu wykorzystano algorytm Levenberga-Marquardta oraz dwa modele siatek rekonstrukcji: gęstą wykorzystywaną w rozwiązaniu zagadnienia prostego i rzadką stosowaną w zagadnieniu odwrotnym. Zbadano zależność błędu rekonstrukcji od parametrów zaburzenia dla wersji jednokrokowej algorytmu i porównano z wynikami rekonstrukcji iteracyjnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XIII Krajowa Konferencja Naukowa. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna.T.2 strony 748 - 753
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Janczulewicz A., Wtorek J.: Rekonstrukcja jednokrokowa a iteracyjna w tomografii impedancyjnej// XIII Krajowa Konferencja Naukowa. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna.T.2/ ed. A.Nowakowski. : , 2003, s.748-753
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi