Research of the changeability of the vessels traffic intensity of inland waterways – case study for Lower Vistula - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Research of the changeability of the vessels traffic intensity of inland waterways – case study for Lower Vistula

Abstrakt

The article presents an analysis of the changeability of traffic intensity of inland waterway vessels in the Vistula Delta. The concept of traffic intensity was defined, traffic flows and disturbances were identified in the studied area. The characteristics of the inland waterway traffic model are presented. The results of the analysis indicate the need to carry out modernization of inland waterways for the needs of inland waterway transport: introduction of a traffic control system, unification of the navigational marking system and strict correlation of renovation/modernization works of hydrotechnical structures with a navigation period.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
materiały konferencyjne indeksowane w Web of Science
Tytuł wydania:
GLOBMAR 2018 - Global Maritime Conference strony 1 - 11
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Jerzyło P., Wawrzyńska A..: Research of the changeability of the vessels traffic intensity of inland waterways – case study for Lower Vistula, W: GLOBMAR 2018 - Global Maritime Conference, 2018, ,.
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1051/shsconf/20185801012
Bibliografia: test
 1. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i Praktyka, (Warszawa 2008)
 2. Gucma S., Gucma L., Zalewski P., Symulacyjne metody badań w inżynierii ruchu morskiego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, (Szczecin 2008) otwiera się w nowej karcie
 3. Kasyk L., Probabilistyczne metody modelowania parametrów strumienia ruchu statków na akwenach ograniczonych, (Radom 2012)
 4. Krych A., Słownictwo kompleksowych badań i modelowania potoków ruchu, II ogólnopolska konferencja Naukowo-Techniczna: Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu, (Kraków 2010)
 5. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2010-2013, (Warszawa 2014)
 6. Główny Urząd Statystyczny, Transport wodny Śródlądowy w Polsce w 2014 r., Opracowanie sygnalne, (Warszawa 2015)
 7. Pawlak M., Piaseczny L., Modelowanie ruchu jednostek morskich dla określenia emisji związków toksycznych spalin, Czasopismo Techniczne z.7-M/2008, (Kraków 2008) otwiera się w nowej karcie
 8. Puszcz A. Gucma L., Wpływ liczebności pomiarów na estymacje parametrów strumienia ruchu statków, Proceedings of the XIV International Scientific and Technical Conference on Marine Traffic Engineering, (Szczecin 2011)
 9. Wiśniewski Sz., Dostępność transportowa Uniejowa -ujęcie regionalne, Biuletyn Uniejowski, Tom 3, (Uniejów 2014)
 10. Xie, Zhaoqing; Liu, Qing., LSTM networks for vessel traffic flow prediction in inland waterway, IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp), (Shanghai 2018) otwiera się w nowej karcie
 11. Yan, X. P.; Wan, C. P.; Zhang, D.; et al. Safety management of waterway congestions under dynamic risk conditions -A case study of the Yangtze River, PPLIED SOFT COMPUTING Volume: 59 Pages: 115-128 (Published: OCT 2017) otwiera się w nowej karcie
 12. Żochowska R., Modelowanie potoków ruchu w sieci miejskiej dla potrzeb analizy zakłóceń, Logistyka 4/2014, (Warszawa 2014)
Źródła finansowania:
 • Młoda Nauka
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi