Równania wzrostu kropel okołokrytycznych w ujęciu fenomenologicznym. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Równania wzrostu kropel okołokrytycznych w ujęciu fenomenologicznym.

Abstrakt

Na podstawie modelu Hertza-Knudsena dla strumienian molekuł uderzających i emitowanych przez powierzchnię kropli wyprowadzono równania pozwalające opisać zachowanie się kropel krytycznych powstałych w procesie kondensacji homogenicznej. Równania te poddano linearyzacji uzyskując opis zachowania się kropel krytycznych we wczesnym stadium ich wzrostu. Rozpatrzono przypadek wzrostu izotermicznego. Pokazano, iż w przypadku wzrostu nie izotermicznego istotny jest wpływ temperatury kropli, co wiąże się z procesem parowania z powierzchni kropli.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Seminarium Energetyczne`2003. Aktualne Problemy Przepływowe, Konstrukcyjne i Eksploatacyjne Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych. Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Monografie.Konferencje z.11
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Puzyrewski R.: Równania wzrostu kropel okołokrytycznych w ujęciu fenomenologicznym.// Seminarium Energetyczne`2003. Aktualne Problemy Przepływowe, Konstrukcyjne i Eksploatacyjne Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych. Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Monografie.Konferencje z.11/ Gliwice: P. Śl. Wydz. Inż. Środow. i Energet. Inst. Masz. i Urządzeń Energet., 2003,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi