Understanding homogenous nucleation: the recent phenomenological and molecular dynamic approaches - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Understanding homogenous nucleation: the recent phenomenological and molecular dynamic approaches

Abstrakt

Praca przedstawia dwa podejścia do problemu homogenicznej nukleacji. Pierwsze jest podejściem fenomenologicznym. Nukleacja jest tu rozumiana jako wzrost kropel krytycznych, które po przejściu określonego wymiaru, warunku równowagi termodynamicznej, mają tendencje do wzrostu. W tym podejściu problem wzrostu kropel oraz problem populacji kropel jest określany poprzez parametry makroskopowe. Przedstawiono nowe rozwiązania uzyskane dla izotermicznego i nieizotermicznego modelu wzrostu kropel.Drugim podejściem jest śledzenie procesu nukleacji na drodze symulacji komputerowej metodami dynamiki molekularnej. Uzyskano w zbiorze molekuł wody współoddziałujących poprzez siły Coulomba i potencjaly Lennarda-Jonesa efekty klasteryzacji molekul.Efektyuzyskane tą drogą stanowią nowy interesujący materiał, który może w przyszłości stanowić podstawę lepszego rozumienia i weryfikacji teorii fenomenologicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Puzyrewski R., Rybicki J., Doerffer P.: Understanding homogenous nucleation: the recent phenomenological and molecular dynamic approaches// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi