Rozdział 5. Poszukiwanie błędów i niepewności w systemach pomiarowych bloków energetycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozdział 5. Poszukiwanie błędów i niepewności w systemach pomiarowych bloków energetycznych

Abstrakt

Podano przykłady relacji diagnostycznych rozpoznających zarówno miejsca degradacji urządzeń składowych obiegów cieplnych, jak i rozpoznających zdegradowane mierniki wielkości cieplno-przepływowych. Działanie takich relacji sprawdzono na kilku przykładach wyników pomiarów z elektrowni posiadających parowe bloki energetyczne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Cieplno-przepływowe relacje diagnostyczne w ruchowych warunkach przemysłowych strony 97 - 114
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Głuch J.: Rozdział 5. Poszukiwanie błędów i niepewności w systemach pomiarowych bloków energetycznych// Cieplno-przepływowe relacje diagnostyczne w ruchowych warunkach przemysłowych/ ed. red. J. Głuch. Gdańsk: Wydział OiO PG, 2007, s.97-114
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi