ZADANIA I PROBLEMY BADAWCZE DIAGNOSTYKI CIEPLNO-PRZEPŁYWOWEJ OBIEKTÓW ENERGETYCZNYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ZADANIA I PROBLEMY BADAWCZE DIAGNOSTYKI CIEPLNO-PRZEPŁYWOWEJ OBIEKTÓW ENERGETYCZNYCH

Abstrakt

Diagnostyka techniczna jest podstawą poprawnej, bezpiecznej i sprawnej eksploatacji bloku energetycznego. Ma za zadanie dostarczyć informację o stanie obiektu technicznego w różnych fazach użytkowania, przetworzyć ją i wykorzystać w procedurach eksploatacyjnych. Umożliwia racjonalne użytkowanie obiektu technicznego. Przedmiotem zainteresowania tego rozdziału jest przedstawienie stanu rozwoju współczesnej diagnostyki cieplno-przepływowej systemów energetycznych wykorzystujących turbiny parowe. Skupiono uwagę na węzłach konstrukcyjnych trudnych do modelowania, do pomiaru i do wyciągania wniosków diagnostycznych. Należą do nich układy dolotowe, zmienne konfiguracje eksploatacyjne i identyfikacja niepewności pomiarowych.

Cytuj jako

Autorzy (3)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : O zastosowaniu neuronowych symulatorów przepływu przez kanały łopatkowe turbin do wyznaczania stanu referencyjnego w diagnostyce cieplno-przepływowej strony 10 - 23
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Głuch J., Gardzilewicz A., Ślęzak-Żołna J.: ZADANIA I PROBLEMY BADAWCZE DIAGNOSTYKI CIEPLNO-PRZEPŁYWOWEJ OBIEKTÓW ENERGETYCZNYCH// W : O zastosowaniu neuronowych symulatorów przepływu przez kanały łopatkowe turbin do wyznaczania stanu referencyjnego w diagnostyce cieplno-przepływowej/ ed. dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. PG Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014, s.10-23
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi