Wykorzystanie sieci neuronowych do diagnostyki poprawności wykonania płytek drukowanych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie sieci neuronowych do diagnostyki poprawności wykonania płytek drukowanych

Abstrakt

Artykuł opisuje stanowisko badawcze do diagnostyki optycznej poprawności wykonania płytek drukowanych przesuwających się po taśmie produkcyjnej. Diagnostyka optyczna dokonywana jest poprzez kamerę. Obraz z kamery przekazywany jest do komputera PC, gdzie trafia do zaprojektowanego systemu diagnostycznego, zaimplementowanego w środowisku Matlab. Po odpowiednim przetworzeniu obrazy kierowane są do właściwego systemu diagnostycznego opartego o sztuczne sieci neuronowe, które podejmują ostateczna decyzje o poprawności montażu elementów płytki drukowanej. Cała aplikacja zrealizowana jest w środowisku Matlab. W artykule zamieszczono wybrane wyniki badań analizujących wpływ aspektów takich jak: rodzaj oświetlenia, sposób obróbki i kompresji obrazu, dobór architektury i parametrów sieci neuronowej na jakość osiąganych wyników.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pomiary Automatyka Robotyka strony 49 - 54,
ISSN: 1427-9126
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Sikora M., Grochowski M.: Wykorzystanie sieci neuronowych do diagnostyki poprawności wykonania płytek drukowanych// Pomiary Automatyka Robotyka. -., nr. nr 2 (2011), s.49-54
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi