Pomiary Automatyka Robotyka - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiary Automatyka Robotyka

ISSN:

1427-9126

Wydawca:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie

Dyscypliny:

 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • informatyka techniczna i telekomunikacja (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
 • inżynieria mechaniczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 70 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 70 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
2023 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023
2022 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 8 B
2017 8 B
2016 8 B
2015 8 B
2014 4 B
2013 4 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY 3.0
Licencja
Creative Commons: BY 3.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
http://www.par.pl/Dla-autorow/Dla-autorow otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Zawarta w licencji
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu / rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Zaleca się samoarchiwizację / rozpowszechnianie wersji wydawniczej artykułu.

Filtry

wszystkich: 53

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2024
Rok 2023
 • International Conference on Diagnostics of Processes and Systems 2022
  Publikacja

  Wydarzenie stanowiło 15 ogniwo cyklu organizowanego od 1996 roku, naprzemiennie przez Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Zielonogórski oraz Politechnikę Gdańską. Tegoroczna edycja konferencji została objęta patronatem JM Rektora Politechniki Gdańskiej, prof. Krzysztofa Wilde, Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwa Konsultantów Polskich (FSNT-NOT) oraz Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarząd POLSPAR w latach 2020-2023
  Publikacja

  W trakcie kadencji 2020-2023 na zebraniach Zarządu Członkowie często podejmowali dyskusję na temat najbardziej dokuczliwych problemów działania uczelni wynikających ze zmian w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, kompetencjach i formach naukowej aktywności rad naukowych dyscyplin, procedur nadawania stopni i tytułów naukowych, czy w końcu o nowej nazwie dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
 • System bezpieczeństwa dla współpracującego robota przemysłowego na bazie kamer głębi
  Publikacja

  - Pomiary Automatyka Robotyka - Rok 2019

  W artykule zarysowano problematykę robotyzacji małych przedsiębiorstw, w szczególności aspekt robotyzacji z uwzględnieniem robotów współpracujących. Szeroko omówiono zagadnienie robotów współpracujących oraz bezpieczeństwa człowieka podczas takiej współpracy. Przedstawiono również najbardziej popularne systemy bezpieczeństwa w odniesieniu do obowiązujących norm. W głównej części artykułu przedstawiono Cooperating Automaton System...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2018
Rok 2017
Rok 2015
 • Bezzałogowa zdalnie sterowana jednostka latająca

  Quadrocopter jako przykład drona wykorzystywany jest coraz częściej przez sektor publiczny i przemysłowy. W pierwszej kolejności zaprojektowano i wykonano ramę urządzenia. Następnie dobrano elementy pozwalające na lot quadrocoptera. Na płycie znalazła się jednostka centralna w postaci mikrokontrolera Atmega644PA. W dalszej części udokumentowano proces programowania kolejnych elementów składających się na program sterujący quadrocopterem....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Przegląd robotów humanoidalnych

  W artykule przedstawiono przegląd najpopularniejszych robotów humanoidalnych, wyróżniając ich ważniejsze cechy i porównując podstawowe charakterystyki, biorąc przy tym pod uwagę pożądane kognitywne aspekty rozwoju robotyki. Wśród osiągalnych cech rozmaitych rozwiązań aparatów humanoidalnych dostępnych na rynku – wyróżnia się głównie liczbę stopni swobody, rodzaj zastosowanego układu lokomocji oraz możliwości wyrażania mimiki twarzy,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zaawansowane metody sterowania kaskadowym układem zbiorników

  W artykule rozważane są trzy kaskadowo połączone zbiorniki z elementami wykonawczymi i pomiarowymi. Zadanie sterowania polega na takiej regulacji przepływem wodt przez pompę oraz stopniem otwarcia zaworów, aby jak najdokładniej i jak najszybciej osiągnąć zadaną wysokość słupa cieczy w każdym ze zbiorników. Zaprojektowano trzy układy regulacji poziomu wody w każdym ze zbiorników z wykorzystaniem układów: klasycznego PI, wieloobszarowego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2006
 • Dydaktyczny zespół napędowy sterowany komputerowo
  Publikacja

  W artykule przedstawiono nowoczesny, sterowany komputerowo, laboratoryjny zespół przeznaczony do badań napędów z silnikami prądu stałego, asynchronicznymi oraz synchronicznymi z magnesami trwałymi. Opisano budowę układu oraz możliwości dedykowanego oprogramowania sterująco-rejestrującego. Pokazano wybrane wyniki rejestracji oraz wskazano na istotne cechy dydaktyczne stanowiska.

Rok 2003

wyświetlono 1492 razy