Pomiary Automatyka Robotyka - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiary Automatyka Robotyka

ISSN:

1427-9126

Wydawca:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie

Dyscypliny:

 • Automatyka, elektronika i elektrotechnika (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2023 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2023 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2022 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2021 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2020 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2019 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych
2018 8 B
2017 8 B
2016 8 B
2015 8 B
2014 4 B
2013 4 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY 3.0
Licencja
Creative Commons: BY 3.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
http://www.par.pl/Dla-autorow/Dla-autorow otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Zawarta w licencji
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu / rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Zaleca się samoarchiwizację / rozpowszechnianie wersji wydawniczej artykułu.

Filtry

wszystkich: 50

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
 • System bezpieczeństwa dla współpracującego robota przemysłowego na bazie kamer głębi
  Publikacja

  - Pomiary Automatyka Robotyka - Rok 2019

  W artykule zarysowano problematykę robotyzacji małych przedsiębiorstw, w szczególności aspekt robotyzacji z uwzględnieniem robotów współpracujących. Szeroko omówiono zagadnienie robotów współpracujących oraz bezpieczeństwa człowieka podczas takiej współpracy. Przedstawiono również najbardziej popularne systemy bezpieczeństwa w odniesieniu do obowiązujących norm. W głównej części artykułu przedstawiono Cooperating Automaton System...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2018
Rok 2017
Rok 2015
 • Bezzałogowa zdalnie sterowana jednostka latająca

  Quadrocopter jako przykład drona wykorzystywany jest coraz częściej przez sektor publiczny i przemysłowy. W pierwszej kolejności zaprojektowano i wykonano ramę urządzenia. Następnie dobrano elementy pozwalające na lot quadrocoptera. Na płycie znalazła się jednostka centralna w postaci mikrokontrolera Atmega644PA. W dalszej części udokumentowano proces programowania kolejnych elementów składających się na program sterujący quadrocopterem....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Przegląd robotów humanoidalnych

  W artykule przedstawiono przegląd najpopularniejszych robotów humanoidalnych, wyróżniając ich ważniejsze cechy i porównując podstawowe charakterystyki, biorąc przy tym pod uwagę pożądane kognitywne aspekty rozwoju robotyki. Wśród osiągalnych cech rozmaitych rozwiązań aparatów humanoidalnych dostępnych na rynku – wyróżnia się głównie liczbę stopni swobody, rodzaj zastosowanego układu lokomocji oraz możliwości wyrażania mimiki twarzy,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zaawansowane metody sterowania kaskadowym układem zbiorników

  W artykule rozważane są trzy kaskadowo połączone zbiorniki z elementami wykonawczymi i pomiarowymi. Zadanie sterowania polega na takiej regulacji przepływem wodt przez pompę oraz stopniem otwarcia zaworów, aby jak najdokładniej i jak najszybciej osiągnąć zadaną wysokość słupa cieczy w każdym ze zbiorników. Zaprojektowano trzy układy regulacji poziomu wody w każdym ze zbiorników z wykorzystaniem układów: klasycznego PI, wieloobszarowego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
 • Comparative Analysis of Exoskeletal Actuators

  Since the beginning of the development of exoskeletons in the early 1960s there was a constant need for improving their actuators technology. Requirements for high power and torque for the lower body and very high precision for the hand motion, while maintaining the flexibility of biological muscles, are still not fully satisfied. The problem lies not just in the lack of appropriate actuator technology, but also in the inability...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Dobór parametrów silnika indukcyjnego dużej mocy

  W artykule przedstawiono trzy typy statycznych modeli matematycznych silników klatkowych oraz metodę estymacji parametrów, przy wykorzystaniu algorytmów genetycznych. Korzystając z kryteriów: suma kwadratów, suma wartości bez-względnych oraz całkowego, oceniono przydatność badanych modeli. Opracowane modele matematyczne zostały wykorzystane przy doborze algorytmów sterownia sterów strumieniowych. Po-kazano metodykę doboru parametrów...

 • Fuctional structure of diagnostic system for wheeled tractors
  Publikacja

  - Pomiary Automatyka Robotyka - Rok 2012

  An application of computer controlled fuel injection systems in vehicle engines and growing demands concerning toxic substances emission and fuel consumption was a main reason for OBD (On Board Diagnosis) development. In spite of a great technological development, only some tractors are equipped in diagnostic systems. On board diagnosis is strongly connected with emission demands and does not concern other important vehicle functions.In...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Hierarchiczny system sterowania procesem mieszania. Implementacja sprzętowa i badania testowe
  Publikacja

  - Pomiary Automatyka Robotyka - Rok 2012

  Proces mieszania jest często wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu. W artykule rozważana jest mieszanina aceton-octan etylu. Podstawowym celem jest uzyskanie właściwego stopnia jednorodności mieszaniny. W artykule zbudowano model matematyczny procesu mieszania i zaprojektowano warstwowy system sterowania. Składa się on z nadrzędnego regulatora rozmytego oraz warstwy bezpośredniej z regulatorami typu PID i sterowaniem binarnym....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Model matematyczny układu napędowego samochodu z silnikiem spalinowym i jego badania symulacyjne

  Układ napędowy samochodu z silnikiem spalinowym jest złożonym obiektem fizycznym. W artykule zbudowano jego model matematyczny w oparciu o fizykę poruszania się pojazdu. Następnie dokonano identyfikacji parametrów modelu, opracowano model symulacyjny i przeprowadzono jego weryfikację z wykorzystaniem danych rzeczywistych. Przeanalizowano uzyskane wyniki.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Modelowanie, sterowanie i wizualizacja quadrocoptera

  Artykuł przedstawia podejście do budowy modelu matematycznego quadrocoptera. Głównym celem budowy modelu było zaprojektowanie odpowiedniego sterowania obiektu oraz analiza jego zachowania się w różnych sytuacjach. Jako założenie przyjęto budowę modelu, systemu sterowania oraz wszelkich towarzyszących algorytmów w otwartym środowisku programistycznym, co pozwoli na późniejszą ich implementację w rzeczywistym obiekcie, bez konieczności...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Projekt techniczny i wykonanie dwukołowego balansującego pojazdu mobilnego

  W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój pojazdów mobilnych, które znajdują coraz szersze zastosowanie w życiu codziennym i w różnych gałęziach przemysłu. W artykule przedstawiono projekt, założenia i strukturę dwukołowego balansującego pojazdu mobilnego. Następnie szczegółowo opisano jego konstrukcję mechaniczną i elektroniczną włącznie z urządzeniami pomiarowymi. Poszczególne elementy składowe zaprojektowano, dobrano...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Three-wheeled mobile platform powered by LabVIEW at energy performance index

  W pracy opisano trójkołową platformę mobilną własnej konstrukcji, zbudowaną i kontrolowaną z wykorzystaniem środowiska LabVIEW. W celu realizacji ruchu platformy oraz zapewnienia jego nadzorowania w czasie rzeczywistym, zastosowano sterownik NI cRIO. Zastosowane równolegle techniki projektowania mechatronicznego, tj. wirtualne prototypowanie, symulacje w trybie HILS oraz szybkie prototypowanie na obiekcie docelowym, umożliwiły...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2006
 • Dydaktyczny zespół napędowy sterowany komputerowo
  Publikacja

  W artykule przedstawiono nowoczesny, sterowany komputerowo, laboratoryjny zespół przeznaczony do badań napędów z silnikami prądu stałego, asynchronicznymi oraz synchronicznymi z magnesami trwałymi. Opisano budowę układu oraz możliwości dedykowanego oprogramowania sterująco-rejestrującego. Pokazano wybrane wyniki rejestracji oraz wskazano na istotne cechy dydaktyczne stanowiska.

Rok 2003
Rok 2002

wyświetlono 958 razy