Projekt techniczny i wykonanie dwukołowego balansującego pojazdu mobilnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projekt techniczny i wykonanie dwukołowego balansującego pojazdu mobilnego

Abstrakt

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój pojazdów mobilnych, które znajdują coraz szersze zastosowanie w życiu codziennym i w różnych gałęziach przemysłu. W artykule przedstawiono projekt, założenia i strukturę dwukołowego balansującego pojazdu mobilnego. Następnie szczegółowo opisano jego konstrukcję mechaniczną i elektroniczną włącznie z urządzeniami pomiarowymi. Poszczególne elementy składowe zaprojektowano, dobrano i połączono tworząc spójną całość.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pomiary Automatyka Robotyka strony 241 - 246,
ISSN: 1427-9126
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Pipczyński P., Piotrowski R.: Projekt techniczny i wykonanie dwukołowego balansującego pojazdu mobilnego// Pomiary Automatyka Robotyka. -., nr. nr 2 (2012), s.241-246
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 58 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi