Analiza podobieństwa strukturalnego w hierarchicznym modelu bazy danych automatyki siłowni okrętowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza podobieństwa strukturalnego w hierarchicznym modelu bazy danych automatyki siłowni okrętowej

Abstrakt

W referacie przedstawiono hierarchiczną strukturę automatyki siłowni okrętowej do projektowania automatyki na podstawie rozwiązań zastosowanych na statkach podobnych w oparciu o informacje zawarte w opisie technicznym i zestawieniu aparatury kontrolno-pomiarowej. Opracowany algorytm optymalizacji wielokryterialnej umożliwia wyszukiwanie statków podobnych o możliwie dużym nasyceniu automatyką przy stosunkowo niedużych jej kosztach.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pomiary Automatyka Robotyka nr R. 14, strony 1 - 0,
ISSN: 1427-9126
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Meler-Kapcia M.: Analiza podobieństwa strukturalnego w hierarchicznym modelu bazy danych automatyki siłowni okrętowej// Pomiary Automatyka Robotyka. -Vol. R. 14., nr. nr 2 (2010), s.1-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi