Integracja usług sieciowych z uwzględnieniem poziomu wiarygodności ich dostawców - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Integracja usług sieciowych z uwzględnieniem poziomu wiarygodności ich dostawców

Abstrakt

Artykuł porusza temat wiarygodności danych pobieranych z usług sieciowych. Przedstawiona została metoda oceny wiarygodności takich danych opierająca się na czterech metrykach: powszechności informacji, niezależności źródła informacji, prestiżu źródła oraz doświadczenia ze współpracy ze źródłem. Metoda ta ma zastosowanie przy integracji usług sieciowych pochodzących od wielu różnych dostawców. Metoda pozwala na automatyczną ocenę poziomu wiarygodności na podstawie informacji dotyczących pochodzenia danych (ang. data provenance).

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 69 - 72,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek A.: Integracja usług sieciowych z uwzględnieniem poziomu wiarygodności ich dostawców // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. Nr 28 (2010), s.69-72
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi