Rozkład acetonu w roztworach wodnych z udziałem mikroorganizmów immobilizowanych na cząstkach stałych, tworzących odwróconą warstwę fluidalną. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozkład acetonu w roztworach wodnych z udziałem mikroorganizmów immobilizowanych na cząstkach stałych, tworzących odwróconą warstwę fluidalną.

Abstrakt

Bakterie A. calcoaceticus zastosowano do biodegradacji acetonu w roztworach wodnych. Bakterie immobilizowano na lekkich cząstkach stałych które tworzyły warstwę fluidalną w strefie opadania reaktora airlift z zewnętrzną cyrkulacją. Stwierdzono, że czas biodegradacji rośnie ze wzrostem wartości pH i ze wzrostem początkowego stężenia ketonu. Począwszy od pewnej wysokości warstwy fluidalnej prędkość biodegradacji nie ulega zmianie. Największą prędkość biodegradacji zaobserwowano dla minimalnej prędkości fluidyzacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna strony 49 - 51,
ISSN: 0368-0827
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B., Hołowacz I., Matczak B.: Rozkład acetonu w roztworach wodnych z udziałem mikroorganizmów immobilizowanych na cząstkach stałych, tworzących odwróconą warstwę fluidalną. // Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -., (2003), s.49-51
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi