Rozpoznawanie uszkodzeń w części przepływowej okrętowego turbinowego silnika spalinowego na podstawie wyników badania endoskopowego = Failures' recognising within the passages of a marine gas turbine engine on the basis of results of endoscopic investigation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozpoznawanie uszkodzeń w części przepływowej okrętowego turbinowego silnika spalinowego na podstawie wyników badania endoskopowego = Failures' recognising within the passages of a marine gas turbine engine on the basis of results of endoscopic investigation

Abstrakt

The paper deals with diagnostic issues concerning endoscopic examinations of marine gas turbine engines. There will be presented selected information about failures within the passages and accessible endoscopic methods and means enabling their detection. The author focuses on the endoscopic techniques and widely presents the possibilities of this quickly developed diagnostic method. There will be also presented representative results of diagnostic examinations carried out on gas turbine engines operated in the Polish Navy (not only but mainly).

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability strony 16 - 23,
ISSN: 1507-2711
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Korczewski Z.: Rozpoznawanie uszkodzeń w części przepływowej okrętowego turbinowego silnika spalinowego na podstawie wyników badania endoskopowego = Failures' recognising within the passages of a marine gas turbine engine on the basis of results of endoscopic investigation// Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability. -., nr. nr 1 (2010), s.16-23
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi