Rozproszony system akwizycji, prezentacji i analizy informacji przestrzennej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozproszony system akwizycji, prezentacji i analizy informacji przestrzennej

Abstrakt

W artykule przedstawiono skalowalny system prezentacji danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem specyfikacji Open Geospatial Consortium (OGC). System został zaimplementowany w technologii .NET i pracuje w środowisku rozproszonym w oparciu o Web Service. Aplikacja zrealizowana jest w formie apletu .NET, dzięki czemu można ją w prosty sposób osadzić w dokumencie HTML i umieścić na serwerze (niestety na razie jedynie Internet Explorer obsługuje aplety .NET), lub uruchomić jako samodzielną aplikację systemu Windows. Zważywszy na ciągły rozwój technologii .NET w przyszłości aplikacja będzie mogła działać również na innych platformach systemowych takich jak Linux, czy Novel.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 10, strony 331 - 338,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Gwaj K., Adamowicz R., Demkowicz J., Lubniewski Z.: Rozproszony system akwizycji, prezentacji i analizy informacji przestrzennej// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 10., (2006), s.331-338
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi