Rozszerzenia modułu wymiarowania zasobów w Systemie IIP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozszerzenia modułu wymiarowania zasobów w Systemie IIP

Abstrakt

Artykuł zawiera opis końcowej specyfikacji oraz implementacji modułu wymiarowania zasobów działającego w warstwach L1 i L2 architektury Systemu IIP. Przedstawiono zadania modułu wymiarowania, określono warunki współpracy z systemem zarządzania oraz Równoległymi Internetami (RI). Opisano przygotowane algorytmy wymiarowania w postaci algorytmów optymalizacyjnych LP. Dodatkowo określono warunki działania modułu wymiarowania przy inicjowaniu działania systemu oraz przy uaktualnianiu Ŝądań pochodzących z RI wraz z wynikami.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne wydanie 8-9, strony 1024 - 1030,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Wajda K., Gozdecki J., Rak J.: Rozszerzenia modułu wymiarowania zasobów w Systemie IIP// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., iss. 8-9 (2013), s.1024-1030
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi