Rozwój instytucji zamówień publicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozwój instytucji zamówień publicznych

Abstrakt

Artykuł porusza tematykę kształtowania się zamówień publicznych, które w istotny sposób zbiegają się z powstawaniem i organizacją pierwszych państw i w konsekwencji z ponoszonymi przez nie wydatkami. W niniejszym opracowaniu autor zwrócił uwagę na kształtowanie się regulacji dotyczących wydatkowania środków publicznych na przestrzeni wieków od czasów starożytnych, aż do nam współczesnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pieniądze i Więź strony 91 - 97,
ISSN: 1506-7513
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Zaborowski M.: Rozwój instytucji zamówień publicznych// Pieniądze i Więź. -., nr. 4(65) (2014), s.91-97
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 75 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi