Scale effects in cavitation experiments with marine propeller models - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Scale effects in cavitation experiments with marine propeller models

Abstrakt

Praca zawiera przegląd specyficznych efektów skali występujących w badaniach kawitacyjnych modeli śrub okrętowych oraz analizę ich wpływu na prognozowane osiągi śrub okrętowych w skali rzeczywistej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Polish Maritime Research nr 13, strony 3 - 10,
ISSN: 1233-2585
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szantyr J.: Scale effects in cavitation experiments with marine propeller models// Polish Maritime Research. -Vol. 13., nr. nr 4=50 (2006), s.3-10
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi