Scattering in junction by posts consisting of a segment of conducting cy linder. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Scattering in junction by posts consisting of a segment of conducting cy linder.

Abstrakt

Wykorzystując zmodyfikowaną procedurę iteracyjną i metodę dopasowania rodzajów opracowano teorię rozpraszania fali elektromagnetycznej w złączu falowodowym na obiektach będących wycinkami metalowego cylindra. W wyniku analizy uzyskano wielorodzajową macierz rozproszenia złącza falowodowego zawierającego opisywane elementy. Zarówno zmiana położenia jak i obrót elementu w złączu powoduje zmianę jego parametrów elektrycznych. Kontrola poprawności oraz dokładności metody została przeprowadzona poprzez porównanie uzyskanych wyników numerycznych z wynikami otrzymanymi z symulacji metodą FDTD oraz z własnymi pomiarami. Opisana procedura jest efektywna i znacznie szybsza niż alternatywne rozwiązania numeryczne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES nr 51, strony 998 - 1002,
ISSN: 0018-9480
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Lech R., Polewski M., Mazur J.: Scattering in junction by posts consisting of a segment of conducting cy linder. // IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES. -Vol. 51., nr. 3 (2003), s.998-1002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi