Scenariusze przekształceń struktury funkcjonalno - przestrzennej obszaru metropolitalnego Trojmiasta - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Scenariusze przekształceń struktury funkcjonalno - przestrzennej obszaru metropolitalnego Trojmiasta

Abstrakt

Artykuł dotyczy mozliwych scenariuszy rozwoju przestrzennego obszaru metropolitaklnego Trójmiasta. Ujeto w nim mozliwe przesłanki kształtowania tychże oraz konsekwencje dla struktury obszaru.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN nr 259, strony 235 - 261,
ISSN: 0079-3493
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Lorens P.: Scenariusze przekształceń struktury funkcjonalno - przestrzennej obszaru metropolitalnego Trojmiasta// BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN. -Vol. 259., (2015), s.235-261
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi