Ścieki pod ciśnieniem. Przepompownie kanalizacyjne. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ścieki pod ciśnieniem. Przepompownie kanalizacyjne.

Abstrakt

Problemy związane z przepompowniami ścieków. Rodzaje obiektów. Bezpieczeństwo techniczne i energetyczne. Problem braku aktualnych standardów.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Magazyn Instalatora strony 18 - 19,
ISSN: 1505-8336
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Suligowski Z.: Ścieki pod ciśnieniem. Przepompownie kanalizacyjne.// Magazyn Instalatora. -., nr. 6/7 (2018), s.18-19

wyświetlono 0 razy

Meta Tagi