Seafloor backscattering: numerical simulation vs. filter theory approach. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Seafloor backscattering: numerical simulation vs. filter theory approach.

Abstrakt

Przedstawiono model opisujący rozpraszanie sygnału akustycznego na nierównomiernej, regularnie sfalowanej powierzchni dna morskiego jako filtr liniowy z odpowiedzią impulsową o zmieniającej się w czasie chwilowej dominującej częstotliwości. Porównano przewidywania modelu z wynikami otrzymanymi w wyniku złożonych obliczeniowo symulacji numerycznych opartych na fizycznym modelu zjawiska wykorzystującym aproksymację Kirchhoffa. Wstępnie określono warunki zgodności wyników otrzymywanych przy zastosowaniu obu podejść.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Zieliński A., Łubniewski Z., Tęgowski J.: Seafloor backscattering: numerical simulation vs. filter theory approach.// / : , 2004,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi