Selected issues on inovativeness of enterprises in Poland - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Selected issues on inovativeness of enterprises in Poland

Abstrakt

The article presents the issue of innovative activities in company processes. The forms of innovative activity important from the point of view of industrial, trade and service enterprises were described. The influence of different types of implemented innovations on the possible benefits obtained by enterprises was also described.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka strony 19 - 26,
ISSN: 2084-6495
Język:
angielski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Grzegorzewska-Mischka E., Brodnicki K.: Selected issues on inovativeness of enterprises in Poland// Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka. -., nr. 1(12) (2015), s.19-26
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi