Selected problems of stability of steel structures. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Selected problems of stability of steel structures.

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących stateczności wybranych konstrukcji stalowych. Prezentowane rozważania są oparte na klasycznych założeniach teorii prętów cienkościennych o nieodkształcalnym przekroju poprzecznym. Wyznaczono pierwszą wariację sił krytycznych pręta cienkościennego o bisymetrycznym otwartym przekroju poprzecznym uwzględniając następujące zmienne projektowe: ⎯wymiary przekroju poprzecznego, ⎯ charakterystyki materiałowe, ⎯ zztywność i lokalizacja różnego typu stężeń, jak na przykład stężeń poprzecznych lub stężeń ograniczających skręcenie lub spaczenie

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska/podręcznik w języku o zasięgu międzynarodowym
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 1 - 194,
ISSN: 0033-2097
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Iwicki P.: Selected problems of stability of steel structures.. Gdańsk: Wydaw. PG, 2010. 194 s. ISBN 978-83-7348-328-6
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi