Simple stable discrete-time generalised predictive control with anticipated filtration of control error - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Simple stable discrete-time generalised predictive control with anticipated filtration of control error

Abstrakt

Praca dotyczy uogólnionego sterowania predykcyjnego w czasie dyskretnym z antypacyjną filtracją błędu sterowania. Pokazano, iż przy spełnieniu pewnych warunków rozwiązanie problemu syntezy optymlanego regulatora predykcyjnego zawsze istnieje oraz prowadzi do stabilnego zamkniętego układu sterowania o określonych własnościach dynamicznych. W pracy rozważano także problem syntezy regulatora predykcyjnego dla modeli sterowania obiektów z nadparametryzacją, objawiającą się występowaniem w odpowiednich transmitancjach operatorowych uproszczeń w parach zero-biegun. Podano procedurę wyznaczania projektowych parametrów oraz nastaw regulatora predykcyjnego, takich jak: horyzont sterowania, wzmocnienie regulatora oraz rząd kasowania. Rozważania teoretyczne zilustrowano wynikami symulacyjnych badań układów sterowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CONTROL AND CYBERNETICS nr 31, strony 17 - 41,
ISSN: 0324-8569
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Suchomski P.: Simple stable discrete-time generalised predictive control with anticipated filtration of control error// CONTROL AND CYBERNETICS. -Vol. 31., nr. 31 (2002), s.17-41
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi