Six Sigma w małych i średnich przedsiębiorstwach. Puste hasło czy konieczność? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Six Sigma w małych i średnich przedsiębiorstwach. Puste hasło czy konieczność?

Abstrakt

W artykule przedstawiono aspekty wykorzystania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) elementów koncepcji Six Sigma. Celem tego opracowania jest ocena potrzeb i uwarunkowań aplikacyjnych koncepcji Six Sigma w sektorze MŚP, zwłaszcza w nawiązaniu do bazujących na podejściu procesowym systemów zarządzania jakością. Zaprezentowano charakterystyczne cechy mniejszych organizacji, stanowiące w kontekście programów Six Sigma słabe i silne strony tych podmiotów. Oprócz charakterystycznych cech sektora MŚP, przedstawiono związki koncepcji Six Sigma z systemami zarządzania jakością. Zaprezentowano możliwości adaptacji w małych i średnich przedsiębiorstwach rozwiązań związanych z normatywnymi systemami zarządzania jakością według modelu opisanego w normie ISO 9001 przy realizacji projektów doskonalących Six Sigma. Wykazano nieuchronną konieczność adaptacji metodyki Six Sigma do zróżnicowanych potrzeb mniejszych organizacji.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Autorzy (2)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 301 - 312,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Grudowski P., Wiśniewska M.: Six Sigma w małych i średnich przedsiębiorstwach. Puste hasło czy konieczność?// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. 376 (2015), s.301-312
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15611/pn.2015.376.21
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 55 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi